projek ukuran pemetaan dan gis

BilTAJUK PROJEKPELANGGAN/AGENSI
1Ukuran Topografi LIDAR bagi Memajukan Projek Pertanian Diatas Sebidang Tanah Seluas Lebih  Kurang 2423 EK Dlm Daerah Kinta, Perak.RIMBA RAYA SDN BHD
2Perolehan Perkhidmatan Membekal, Menghantar dan Menguji Integriti Bekalan Data Light Detection and Ranging (LiDAR) dan Ortofoto bagi kawasan zon 1 di negeri Kelantan untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar JUPEM
3Perolehan Perkhidmatan Bagi Pendigitan Imej,Pengemaskinian Dan Verifikasi Butiran Topografi Di Lapangan, Suntingan Dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) Bagi Kawasan Pengkalan Chepa, Kelantan Untuk Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (Jupem), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (Nre)JUPEM