projek ukur hidrografi

BilTAJUK PROJEKPELANGGAN/AGENSI
1Ukuran Hidrografi dan Butiran bagi Kajian Mendapan Muara Sungai Kemasin, Kelantan Darul NaimĀ DAMAKMUR SDN BHD
2Kajian Hidraulik dan Pemendapan bagi Menentukan Keperluan Pengerukan di Pelabuhan – pelabuhan dan di kuala-kuala sungai di MalaysiaKEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
3Kerja Ukur Hidrografi untuk Kerja-kerja Kawalan Hakisan Dan Memperkukuhkan Benteng Pantai Di Sg Hj Dorani, Daerah Sabak Bernam, Selangor.JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
4Kerja Ukur Bsgi Projek Menaiktaraf Benteng Di Sg Leman Sabak Bernam, SelangorJABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR