pengalaman

Kami telah beroperasi dan menjalankan Perkhidmatan Kerja-kerja Ukur Tanah dan Perundingan dengan berdasarkan pengalaman Ukur Tanah yang luas semasa Datuk Seri Sr. Haji Md Alwi bin Haji Che Ahmad  mengganggotai Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia sebelum ini.